Imam Ghazali: Hujjatul Islam

Al-Imam al-Ghazali lahir pada tahun 1058 M di kota Ghazal, Persia. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Di kota kelahirannya yang menjadi salah satu pusat pengetahuan itu, al-Ghazali mulai menuntut ilmu dari para ulama ternama yang ada di sana. Dengan kepandaian dan kecerdasan yang dimilikinya, dalam usia yang masih sangat muda, al-Ghazali sudah dikenal alim dalam persoalan agama. Hal itulah yang kemudian membuat al-Imam al-Haramain al-Juwaini, yang pada masa itu menjadi guru besar di Universitas Nizhamiyah, memberikan kepercayaan kepada al-Ghazali untuk membantunya mengajar di sana. Tak lama berselang, beliau bahkan menggantikan al-Imam al-Haramain memimpin perguruan yang banyak...

Read More