Lima Ciri Utama Fikih Sosial Kiai Sahal Mahfudz (Bag. 01)

By |2018-04-16T09:54:36+07:00January 17th, 2017|Buku|

MA. Sahal Mahfudh adalah sosok teladan yang sangat dihormati, khususnya di kalangan NU. Ia memiliki kedalaman ilmu ushul fikih dan fikih, terbukti manifestasi beliau dalam [...]